en unik förmedlingstjänst av exklusiva fastigheter.

Våra kunder som vill vara diskreta och inte önskar publicera sina fastigheter i traditionella medier arbetar vi istället med att försöka matcha med köpare. Denna inofficiella förmedling sker helt utanför internet och fastigheterna publiceras inte på vår hemsida utan helt i det dolda. Beskrivning av fastigheterna sker via digitala länkar samt genom traditionellt tryckta beskrivningar. Vår affärsidé bygger på långvariga kundrelationer med både fastighetsägare och spekulanter som söker fastigheter. Som spekulant i vårt register önskar vi skapa en relation med dig för att försäkra oss om att hitta rätt fastighet till just dig. Vi är noggranna med att konfidentiellt behandla din personliga finansiella information.

Underhand försäljning är speciellt attraktivt för Sveriges mer förmögna som inte publikt önskar offentliggöra försäljning eller sina finanser. Vår affärsidé bygger på höga prisförväntningar under längre perioder. I jämförelse gentemot ägande av kommersiella fastigheter så har ägare av privatbostäder endast media och villamarknaden att referera till. I det kommersiella finns ett tydligt avkastningskrav årligen och en hög förväntan på avkastning vid en eventuell
avyttring. Prisökningen av privata fastigheter i områden som Djursholm, Stocksund, Lidingö, Nacka m.fl. ökar kraftigt årligen i genomsnitt utslaget på en tioårsperiod. Det betyder att avkastningen dubbleras under tio år och har gjort så sedan tidigt 1900-tal. Flertalet doktorsavhandlingar påvisar ökning om 6 %årligen sedan tidigt 1800-tal och det utgör ett starkt incitament om vad det innebär att både äga, förvärva och förbättra privata fastigheter.

Vi begränsar antalet fastigheter vi förmedlar för att kunna erbjuda våra kunder hög effektivitet. De spekulanter som söker fastigheter genom oss får både tillgång till våra förmedlingar underhand men vi arbetar även aktivt med uppsökande verksamhet. Några av våra kunder använder vår tjänst som innefattar att vi tar kontakt med en specifik fastighetsägare och erbjuder denne ett bud underhand. Denna typ av försäljning sker då endast genom förhandling mellan en ägare och en spekulant.

Eric Bremberg
mobil +46 704 58 93 00
e-post eric@brembergestate.com

Logga in